Maach Huis- en gedragsregels

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 •  Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is
  verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als
  die van de sporter.
 •  Er is respect voor onze trainingspartner (en zijn / haar niveau).
 •  We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en
  een kwetsuur te voorkomen.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden
  verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal
  direct leiden tot een verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van
  wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die
  je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of
  anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan
  verdedigen.
 • Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is
  verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen, behalve in overleg met de trainer.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de
  accommodatie/sportschool/vereniging.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels,
  schone kleding, frisse adem, schone voeten etc.
 • Er wordt getraind in de kleding die bepaald is door het bestuur.
 • Afmelden gebeurt via de mail of telefonisch.
 • Het schoolplein wordt niet als hangplek gebruikt.
 • Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

De ouder:
• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
iedereen.
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en
begeleiders.

×