privacyverklaring

     Privacyverklaring Martial Arts Centrum Helmond (MAACH)   1.       Inleiding Deze privacyverklaring beschrijft hoe vereniging Martial Arts Centrum Helmond (MAACH) omgaat met persoonsgegevens van haar leden. We informeren u over de gegevens die we van u registreren, hoe deze verwerkt worden en de wijze waarop deze beschermd zijn. Wij hechten veel waarde aan de […]

Vakantierooster

Vakantierooster Trainingsrooster zomervakantie Jeugd: Geen Training!(Tenzij anders word aangegeven door een trainer!) Junioren: Dinsdag en Donderdag 19:00 -20:00 uurSenioren: Dinsdag en Donderdag 20:00-21:00 uur Vakanties:Zomervakantie 15-7-2023 t/m 27-8-2023 LET OP! —>     Sportschool GESLOTEN op:Bouwvak 31-7-2023 t/m 18-8-2023 *De volgende lessen worden altijd tijdens deles gecommuniceerd door  de hoofdtrainer of de les wel of niet doorgaat tijdens […]

Nieuwe club app

Nieuwe app Onze eigen Club app! Sinds begin April dit jaar hebben we een eigen Club app die te downloaden is via de welbekende Google playstore en de Apple appstore. Bij Online inschrijving ontvang je eerst een mail waarin je een account kan aanmaken. Daarna kan je de app downloaden. je vult daar je gegevens […]

Cookiebeleid

Cookiebeleid Martial Arts Centrum Helmond Dit is het Cookiebeleid van Martial Arts Centrum Helmond, toegankelijk via https://www.maach.nl Wat zijn cookies Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites, gebruikt deze site cookies, dit zijn kleine bestandjes die naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we […]

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Martial Arts Centrum HelmondWethouder Ebbenlaan 1665702 AG HelmondEmail:Internet: www.maach.nlIBAN, Rabobank: NL85.RABO.0153.2179.79KvK: 17250146 BEGRIPSBEPALING In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnementhouder: De persoon die traint bij de vereniging. Vereniging:Martial Arts Centrum HelmondWethouder Ebbenlaan 1665702 AG, te Helmond Vertegenwoordigd door een bestuur van tenminste drie personen. ALGEMEEN Bij deelname aan de trainingen conformeer je je automatisch […]

Huis- en Gedragsregels

Maach Huis- en gedragsregels  Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.  Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen isverboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie alsdie van de sporter.  Er is respect voor onze trainingspartner (en zijn / haar niveau).  We zijn altijd sportief […]

Vrijwilligersbeleid

VRIJWILLIGERSBELEID Martial Arts Centrum Helmond INHOUDSOPGAVE Visie                                                                                                  […]

×